Begränsningens stora konflikt

Vardandet eller skapandet  I dagens politiska samtal finns en växande instinkt om att den traditionella höger- vänsterskalan har spelat ut sin roll. Allt fler som statsvetaren Bo Rothstein ser en lösning som Marcons Marche, en positivistisk  rörelse mot framtiden som kombinerar det bästa av vänstern och högern. Istället för den klassiska striden mellan arbete och kapital blir istället en kamp mellan … Fortsätt läsa Begränsningens stora konflikt

Annonser

Könsbytets effekt. Trump som kvinna, Clinton som man

Då vi människor egentligen inte vill byta åsikter utan egentligen vill stärkas i de åsikter vi redan har är det alltid intressant att undersöka olika sätt att försöka bryta kopplingen genom att ändra attribut eller person. Genom att till exempel tillskriva åsikterna en annan mer positiv person kan bulverism eller viljan att döma efter motiv … Fortsätt läsa Könsbytets effekt. Trump som kvinna, Clinton som man

Argumentation i en polariserad värld

I debatten kring falska nyheter, lögner och trollfabriker är det enkelt att glömma att den verklighetsbas, sanning eller fakta som allmänheten har egentligen inte är fakta utan information filtrerat genom institutioner. Detta är absolut inte konstigt då få individer har tid eller möjlighet att studera tillräckligt. Med den brittiska teologen Alistair Roberts ord "People’s hunger for truth … Fortsätt läsa Argumentation i en polariserad värld

Migration. Affär eller hem?

I den pågående debatten kring Trumps omdebatterade migrationsrestriktioner återkommer jag ofta till en artikel som skrevs efter Trumps valseger av den amerikanska psykologen Scott Alexander. Målet med artikeln var att kritisera debattens hysteri, detta utan att vara särskilt positiv till Trump. I artikeln beskrivs två grundläggande förhållningssätt till migration. "In one model, immigration is a right. You need a very strong reason to … Fortsätt läsa Migration. Affär eller hem?

Den bedrägliga toleransen

Vi lever i en liberal paradigm där debatten allt mer förs inom liberalismens grundförutsättningar i samhällen som berömmer sig av ökad tolerans. En ökad tolerans är absolut något positivt även om begreppet ofta används på ett felaktigt sätt, vanligen via att begreppen tolerans och acceptans sammanblandas. Med andra ord likställs tolerans, som egentligen betyder att ge plats … Fortsätt läsa Den bedrägliga toleransen

Motsatspunkter mellan liberalism och konservatism

Något som är ganska tydligt i min föregående genomgång av konservatism är att  ideologin  påminner mer om förhållningssätt och mentaliteter än ett antal fasta policypunkter. Även om detta innebär att en tidigare liberal ståndpunkt kan bli konservativ innebär ett konservativt förhållningssätt i grunden en konflikt med viktiga liberala grunder. I denna post är jag mycket influerad av australiensaren … Fortsätt läsa Motsatspunkter mellan liberalism och konservatism

Vänsterns syn på identitetspolitik

Att använda människans viktigare identitet politiskt är inget nytt fenomen i historien. Tidigt i masspolitikens födelse kunde  kunde exempelvis bondepartier utifrån en landsbygdsidentitet representera stora delar av landsbygden. I en modern begreppsanvändning brukar de flesta associera  denna typ av begrepp med vänstern. Ekonomiskt välstånd för alla som var Socialdemokraternas ledstjärna under guldåren under efterkrigstiden ansågs för bristfälligt. Genom 68-vänsterns framväxt … Fortsätt läsa Vänsterns syn på identitetspolitik