Begränsningens stora konflikt

Vardandet eller skapandet 

I dagens politiska samtal finns en växande instinkt om att den traditionella höger- vänsterskalan har spelat ut sin roll. Allt fler som statsvetaren Bo Rothstein ser en lösning som Marcons Marche, en positivistisk  rörelse mot framtiden som kombinerar det bästa av vänstern och högern. Istället för den klassiska striden mellan arbete och kapital blir istället en kamp mellan , traditionella, lokala, nationella mot de mer multikulturella progressiva urbana. I denna förändring behöver höger-vänsterskalan kompletteras. Annars står gamla maktpartier frågade där deras budskap inte längre fungerar.

Denna förändring beror inte i grunden på att ekonomi har förlorat sin betydelse då statens och politikens uppgift är fortsatt främst ekonomisk. Utifrån min synvinkel handlar detta istället om att ekonomi endast i undantagsfall kan användas för att skapa en politisk identitet. Värden på den progressiva-traditionella skalan är mycket enklare att för att skapa mening och identitet.

Detta identitetsskapande är gruppbaserat och behandlar ytterst människans plats i   tillvaron. Ur ett konservativt återkommer egentligen frågan om vardande eller skapande. Som den amerikanska konservativa skribenten Rod Dreher skriver

”At the heart of this debate are rival ideas of what man is, and beyond that, what matter is. You cannot get more radical than this. Does matter have intrinsic meaning, or does it only mean what we say it means? If it has intrinsic meaning, then how can we know what that meaning is? If it doesn’t have intrinsic meaning, then are there any limits on how we treat it?”

Att emellertid se den nya konflikten enbart som en konflikt mellan återuppstådda konservativa och liberala är ytterst problematiskt. Många av de skribenter och partier, grupper som blir reaktionära mörkermän är mer liberala än konservativa. Ur den synvinkeln är den amerikanska konservativa skribenten Thomas Sowells ”konfliktteori” bättre. Sowells bok, A conflict of visions från år 1987, utgår från två grundläggande metodiska utgångspunkter eller visioner. Den begränsade respektive obegränsade är metodiska för att visionerna hur inte vad som diskuteras politiskt. I denna skillnad finns en stor fara för traditionella maktpartier som ofta blir mer obegränsade i framtoningen. ”Hur” är emellertid alltid betydelsevis oavsett om vi är överens om ”vad” eller ”mål”.

Den begränsade versionen 

Grundläggande utgår alla visioner från människan. Det är människans möjligheter, begränsningar och kapacitet som sätter ramarna för aktioner. I Sowells begränsade vision utgör människan den primära begränsningen. Människan är oavsett nivå av intelligens begränsad. Sowell använder bilden av att varje nyfödd generation att likna vid ett monster som behöver socialiseras av samhällssystem, traditioner.

De begränsade mäter generellt inte funktionaliteten i systemen eller processerna efter effektens uppkomst utan resultat.  Ett system som inte längre fungerar kommer med tiden att förändras och ändras av system som ger bättre resultat. Den begränsade visionens resultat är emellertid inte möjliga att mäta efter absoluta riktlinjer. En begränsad människa oavsett intelligens eller möjligheter kan inte politiskt skapa absoluta resultat. Politik är ytterst ett hantverk där målet är att göra goda avvägningar mellan motstridiga intressen.  Avvägningar som förhoppningsvis ger medborgarna initiativ att handla eller egentligen agera på bästa möjliga sätt med samhällsprocesserna.

Den obegränsade versionen 

Kontrastera detta med den obegränsade visionen som utgår från en motsatt syn på människan. Människan är med Rousseaus ord ”….född fri och överallt är hon i bojor”. En människa är inte ett monster som behöver socialiseras utan en fri individ vars potential förnekas genom systemets orättvisor. Utifrån denna synvinkel är det ganska naturligt att den begränsade versionens avvägningar inte är tillräckliga. De begränsade accepterar genom avvägningar att vissa drabbas medan de obegränsade framförallt litar på människans inre rationalitet. Människan kan med andra ord uppnå resultat utefter värdeord som rättvisa, frihet och jämlikhet. Dessa är tillskillnad från i den begränsade visionen utgångspunkt för samhällsbygget. Ett bättre samhälle behöver inte vara enkelt men utvecklingens riktning är uppenbar och en ständig process. Tradition är därmed inte en framstående källa för kunskap då tidigare generationer befann sig längre från resultaten.

Hybrider 

Även om rörelsen går från en begränsad höger (särskilt konservatism) till en obegränsad vänster finns undantag. Traditionell marxism förenar exempelvis med Sowells tolkning en begränsad ekonomisk teori med en obegränsad utopi eller mål. Inte heller alla traditionella högerpositioner grundande på högerliberalism passar in. Sowell nämner i boken specifikt libertarianernas obegränsade syn på friheten som liknar de obegränsades rättighetsfokus. Med andra ord finns det såväl begränsade socialister som obegränsade liberaler vilket gör Sowells visioner extra fruktbara i det framväxande politiska klimatet.

Värderingar, rättigheter, visioner och migrationspolitik  

I diskussioner kring begränsat och obegränsat är värderingar och rättigheter särskilt intressanta. Vi tenderar ofta att se rättigheter på ett sätt som kan skapa konflikter med en begränsad version.  I den begränsade vision går orsakssambandet från samhällsprocesserna till värderingarna. Värderingarnas motivation är deras funktion i samhället vilket innebär att inskränkningar eller nedprioriteringar är försvarbara. I den obegränsade visionen fungerar orsakssambandet precis tvärtemot. Värderingarna är utgångspunkten utefter vilket de goda samhället byggs vilket försvårar inskränkningar. Denna skillnad får en enorm betydelse även om kombattanterna utgår från samma ideologi.

För att exemplifiera med den liberala borgerlighetens strider i migrationsfrågan delar högerliberalerna generellt samma människosyn. Målet är fortsatt fria autonoma individer som inte begränsas av icke-självvalda faktorer. Statens makt behöver fortsatt begränsas då den hindrar individens möjlighet till autonomi. För en liberal som utgår från en mer begränsad vision kommer samhällets funktion i fokus. Hotar en för hög invandring samhällsstrukturerna och därmed den individuella möjligheten till autonomi kan rättigheter som asylrätten absolut begränsas. Kontrastera detta med en obegränsad liberal som sätter rättigheter i fokus framför samhället vilket innebär att asylrättsbegränsningar är fel. Problem med migration kan i stort sätt lösas med att ge alla människor möjlighet till att utveckla sin potential. En potential som hindras av samhället både genom värderingar men även via statliga hinder. Att sänka löner och få bort statliga hinder är därmed ett sätt att få fram den potential som redan finns.

Detta exempel skulle kunna mångfaldigas även om uppdelningen blir tydlig genom diskussionen av tidigare motståndare. Fredrik Reinfeldt har exempelvis uppskattas från en obegränsad vänster på samma sätt som traditionella socialdemokrater som Göran Persson har fått en ny uppskattning från den begränsade högern. Denna typen av nya uppdelningar försvagar i praktiken ytterligare ekonomins betydelse för väljarnas identifikation. För begränsade är Feministiskt Initiativ ofta värre än den mer ekonomiska begränsade vänstern.  Ibland innebär en liknande begränsad utgångspunkt möjligheter till nya allianser men oftare riskerar gamla spricka. Det var inte nog att gamla maktpartier som Reinfeldts M, Sahlins S och Clintons (D) enligt egen utsago stod upp för sina mål för frihet, rättvisa, jämlikhet. På samma sätt som politiker behöver innefatta Haidts konservativa moralperspektiv behöver våra stora partier, som vill vara regeringsärende, inkludera även Sowells begränsade perspektiv. Retoriskt tycks både Kristersson och Löfven ha förstått betydelsen av det begränsade. Båda partiledarna har emellertid många mer ”obegränsade” partimedlemmar vilket kommer vara en stark dynamik under valåret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s